ÖSYM Kontenjana Kabul Edilen Öğrenciler:

1-T.C’de ikamet eden T.C ve K.K.T.C uyruklu öğrencilerin , üniversitelere yerleştirilmeleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bilgi için lütfen ÖSYM WEB Sitesinde bulunan sınav bilgilerini ve yayımlanan kılavuzları inceleyiniz.

2- K.K.T.C’de ikamet eden T.C uyruklu öğrencilerin, üniversitelere yerleştirilmeleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bilgi için lütfen ÖSYM WEB Sitesinde bulunan sınav bilgilerini ve yayımlanan kılavuzları inceleyiniz.

3- K.K.T.C’de ikamet eden K.K.T.C uyruklu öğrencilerden KKTC’de orta öğrenimini tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olmayanlar üniversitelere yerleştirilmeleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bilgi için lütfen ÖSYM WEB Sitesinde bulunan sınav bilgilerini ve yayımlanan kılavuzları inceleyiniz.

Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanına Kabul Edilen Öğrenciler:

Kimler Başvurabilir?

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

  1) Yabancı uyruklu olanlar,
  2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
  3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular
  4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
  5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabilir.

b) Adaylardan

  1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
  3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
  4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
  5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular başvuramaz.

Aşağıdaki sınavlar ile başvuruda bulunabilirler:

(Bu sınav sonuçlarının herhangi biri sunulmalıdır)

GENEL SINAVLAR

SAT Reasoning Sınavı: “SAT Reasoning” sınavının “Math” ve “Critical Reading” testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve Mühendislik, ıktisat, ışletme ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programları için 800 üzerinden en az 600 “Math” puanı.

Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları:Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan.

(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda KKTC vatandaşlarına ayrılan yurtdışından öğrenci kontenjanlarına GCE A-Level ile yapılan başvurularda minimum koşul aranmaz.)

Uluslararası Bakalorya (IB) Sınavı: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 28 diploma notu.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları:Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBITAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

 

ÜLKE SINAVLARI

 • Almanya :
  Abitur sınavında en çok 3 genel puan, ayrıca başvurulan programla ilgili alanlarda 15 üzerinden en az 8.
 • Angola:
  Lise Diploması (Secondary School Leaving Certificate – Habilitacao Literarias) not ortalaması 20 üzerinden en az 13, ayrıca başvurulan programla ilgili konuların notları 20 üzerinden en az 13.
 • Arnavutluk :
  Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 üzerinden en az 7.
 • Azerbaycan :
  TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 500 puan.
 • Bahreyn :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • Bangladeş :
  12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu, Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate, başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Birleşik Arap Emirlikleri :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve K. İrlanda) :
  AL ve ASL sınavlarında, başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan.
 • Cezayir :
  Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, Mühendislik Fen ve Mimarlık Programları için başvurulan programla ilgili üç konudan ortalama %70, diğer bölümler için ortalama %60.
 • Çin Halk Cumhuriyeti :
  Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior Secondary School Certificate) notu en az %75.
 • Endonezya :
  “Ujian Nasional (UN)” sınavında 60 üzerinden en az 40 puan.
 • Fas :
  Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, Mühendislik Fen ve Mimarlık Programları için başvurulan programla ilgili üç konudan ortalama %70, diğer bölümler için ortalama %60.
 • Fildişi Sahili :
  Fil Dişi Bakalorya (Baccalauréat Général) sınavının, başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 400 üzerinden 280, diğer dallarda 400 üzerinden 240.
 • Filistin :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Fransa :
  Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 12.
 • Gambiya :
  “West African Examination Council– (International) Senior School Certificate Examination (WEAC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan.
 • Gana :
  “West African Examination Council– (International) Senior School Certificate Examination (WEAC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan.
 • Güney Kore :
  Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az %65.
 • Hindistan :
  12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (Higher Secondary School Certificates – Indian School Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / Higher School Certificate / Higher Secondary Certificate / All India Senior School Certificate / Pre-University course – awarded on completion of Standard XII) notu başvurulan programla ilgili dalda en az %60.
 • Irak :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • İran :
  Dört yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ortalaması 20 üzerinden en az 14 veya üç yıllık lise eğitğmğ sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ile birlikte Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden en az 14.
 • Kamerun :
  Kamerun Bakalorya (Cameroon Baccalaureate) sınavından 20 üzerinden en az 12 veya en az üç Kamerun GCE-AL (Cameroon General Certificate of Education Advanced Level) konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış olmak.
 • Katar :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • Kazakistan :
  Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise eğitim dilinden farklı dil sınavı (Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, dört temel sınavından 100 üzerinden toplam en az 70 puan.
 • Kenya :
  KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education) sınavı ortalaması en az B-; ayrıca başvurulan programla ilgili dört alanda en az 36 toplam puan.
 • Kırgizistan :
  Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 üzerinden en az 160 puan.
 • Kuveyt :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • K.K.T.C :
  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda KKTC vatandaşlarına ayrılan yurtdışından öğrenci kontenjanlarına GCE A-Level ile yapılan başvurularda minimum koşul aranmaz.
 • Liberya :
  “West African Examination Council– (International) Senior School Certificate Examination (WEAC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan.
 • Libya :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • Lübnan :
  Lübnan Bakalorya (General Secondary Education Certificate) sınavının, Mühendislik, Fen ve Mimarlık Programları için başvurulan programla ilgili üç konudan ortalama %70, diğer bölümler için ortalama %60.
 • Makedonya :
  Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 3.
 • Malezya:
  ‘Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)’ sınavından ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere toplam üç konudan en az BBC.
 • Mısır :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70
 • Moğolistan :
  Merkezi Üniversite Giriş Sınavında başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan.
 • Nijerya :
  “West African Examination Council– (International) Senior School Certificate Examination (WEAC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan.
 • Pakistan :
  12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma, Higher Secondary Certificate (HSC) / Intermediate, notu başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Ruanda :
  Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General Secondary Certificate Examination – RAGSCE) sınavının AL (Advanced level) “principal” seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az B notu almış olmak.
 • Rusya Federasyonu :
  Merkezi Devlet Sınavının (Unified State Examination – EGE), en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %60.
 • Sierra Leone :
  “West African Examination Council– (International) Senior School Certificate Examination (WEAC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan.
 • Sri Lanka:
  Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advance Level) sınavından, başvurulan programla ilgili üç konudan en az BBC notları almış olmak.
 • Suriye :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Suudi Arabistan :
  “Qudurat” sınavından en az %70.
 • Tanzanya :
  Başvurulan programla ilgili alanda “İkinci Sınıf” (Division Two) Tanzanya Lise Diplomasına (Tanzanian Advanced Certificate of Secondary Education – ACSE) sahip olmak. (İkinci Sınıf Diploma Koşulları: “General Studies” konusundan geçmiş ve en az ikisi “principal” seviyede olmak üzere üç konudan toplam en fazla 12 puan almış olmak.)
 • Tunus :
  Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, Mühendislik, Fen ve Mimarlık Programları için başvurulan programla ilgili üç konudan ortalama %70, diğer bölümler için ortalama %60.
 • Uganda :
  Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate of Education – UACE) sınavının AL (Advanced Level) “principal” seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış olmak.
 • Ukrayna :
  Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian External Independent Test), en az iki konu olmak üzere başvurulan programla ilgili konuların not ortalaması 200 üzerinden en az 165 puan.
 • Umman :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Ürdün :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %70.
 • Yemen :
  Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %80.
 • Zimbabwe :
  Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir B ve iki C notu alınmış üç “Zimsec” A seviyesi.

Değerlendirme ve Adaylara Sonuçların Bildirilmesi

Başvuru sahiplerinin belgeleri ilgili Kabul Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylara ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.

Önemli not: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun yetki ve sorumluluğundadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Online Başvuru Formu

Başvuru için Gereken Belgeler

 • Lise Diploması: Lise diplomasının ingilizce veya Türkçe onaylı kopyası. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi” kayıt sırasında istenecektir).
 • Resmi Not Dökümü Belgesi (Transcript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not dökümü belgesini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.

(Resmi not döküm belgesi ingilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopyası ile birlikte sunulmalıdır).

 • Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (SAT, GCE, Tawjihi, vb.) aslı veya onaylı kopyası.
 • Pasaport fotokopisi
 • Başvuru Ücreti (iadesiz): 55 USD ödendiğine dair banka dekontu (METU Northern Cyprus Campus Online Payment System (https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=en) or Bank Transfer to (METU NCC, Turkey IS Bank – Kalkanli METU Branch 6822- 1875 / IBAN: TR 8700 0640 0000 2682 2000 1875 / Swift Code: ISBKTRISXXX))